VINÁRSTVO JE PRE MŇA SPOJENIE REMESLA, KULTÚRY, TRADÍCIE A LÁSKY K ZEMI. STARÉ PUSTÉ VINOHRADY, NAD SVÄTÝM JUROM, SOM PREVZAL PRED PÁR ROKMI PO DRUŽSTVE, A LÁSKU K ZEMI SOM PRAVDEPODOBNE PREVZAL PO SVOJICH PREDKOCH. MYSLÍM SI, ŽE K ŽIVOTU TOHO NETREBA VEĽA. CHCEM ŽIŤ Z TOHO, ČO MI TÁTO ZEM DÁVA. FASCINUJE MA TVORIŤ, TVORIŤ NIEČO Z MÁLA, ÚPLNE OD ZÁKLADU. ŽIŤ NA MIESTE, KDE SA TO VŠETKO RODÍ, BYŤ SÚČASŤOU CELÉHO PROCESU. S POKOROU VYPESTOVAŤ HROZNO, BEZ CHÉMIE A ŠETRNE K SEBE AJ OKOLIU. S RADOSŤOU Z NEHO VYROBIŤ DOBRÉ VÍNO A S LÁSKOU SI HO VYCHUTNAŤ S NAJBLIŽŠÍMI. MYSLÍM SI, ŽE TAK BY TO MALO BYŤ…