Pečať Ostrihomského arcibiskupa z roku 1666, ktorá oprávňovala našu rodinu obchodovať s vínom a poľnohospodárskymi produktami, je dnes pre mňa symbolom a zhmotnením schopností mojich predchodcov a zároveň výzvou k mojej zodpovednosti voči nim. Prastarý otec (na fotografii vpravo) dal ako prvý v regióne vyštudovať svojich synov vinárstvo a začal tým rodinnú tradíciu. Ja som tiež trávil väčšinu času vo vinohrade a v pivnici, preto mi prišlo samozrejmé pokračovať v línii na vinárskej škole v Modre a neskôr aj na Mendelovej univerzite v Brne.

Som vďačný, že dlhá kontinuita výroby vína sa v našej rodine nikdy nepretrhla a po skončení školy som mal na čo nadviazať.

Ďakujem vám otcovia a matky, vy ste môj vínny kmeň a ja vaša ratolesť. Kto zostáva vo vás, ten prináša veľa ovocia, pretože bez vás nič nemôžeme činiť.

Naša rodina je už niekoľko generácií pevne previazaná s Čajkovom, južnými svahmi Štiavnických vrchov a samozrejme s vínom. Vždy sme zásadne ovplyvňovali vinohradnícke a vinárske dianie v chotári a patrili medzi najväčších pestovateľov a výrobcov vína v Čajkove.

Marek Uhnák