Malé rodinné vinárstvo AR Lenoble, silný a perspektívny hráč v kruhu top výrobcov Champagne, vedú v súčasnosti súrodenci Anne a Antoine Malassagne, pravnúčatá jeho zakladateľa Armanda-Raphaëla Grasera. Už takmer jedno storočie si AR Lenoble drží štatút 100% rodinného a 100% nezávislého vinárstva.

V roku 1993 začali Anne and Antoine pomaly ale isto pretvárať toto dedičstvo po otcovi a v priebehu 20 rokov sa z AR Lenoble stal jeden z klenotov regiónu Champagne.

Mnohí výrobcovia vyzdvihujú rolu členov rodiny v rámci konkrétneho vinárstva, no zľahčujú rolu investorov a akcionárov, ktorí v skutočnosti firmu riadia. Naproti tomu, v AR Lenoble sú stopercentne nezávislí a zodpovedajú sa jedine sami sebe. Neponáhľajú sa s uvedením vín na trh skôr, ako nastane ich pravý čas. Každý jeden cent sa vracia späť do vinárstva. Na rozdiel od ostatných výrobcov v Champagne, AR Lenoble dokáže garantovať dlhodobú stabilitu svojej obchodnej stratégie.

AR Lenoble vyrába všetky vína výhradne z hrozien vlastných vinohradov, ktoré im dodávajú charakteristický ovocný výraz. Nachádzajú sa v troch najvýznamnejších vinárskych oblastiach v Champagne:

CHOUILLY, najsevernejšie položená obec s označením Grand Cru, ktorá sa nachádza v slávnej vinárskej oblasti Côte des Blancs. Je domovom jedného z najlepších Chardonnay v celom Champagne. Vinice AR Lenoble sa tam  rozprestierajú na 10 hektároch.
BISSEUIL, obec s označením Premier Cru, ležiaca medzi Mareuil-sur-Ay a Tours-sur-Marne, a domov chuťovo výrazného a dobre štruktúrovaného Pinot Noir. Vinice AR Lenoble sa tam  rozprestierajú na 6 hektároch.
DAMERY, sídlo AR Lenoble od jeho založenia v roku 1920. Nachádza sa východne od obce Cumières, ktorá je známa výrobou elegantného a chuťovo výrazného Pinot Meunier, vďaka vápencovo-ílovitej pôde. AR Lenoble má to šťastie, že tu vlastní aspoň 2,5 hektárov viníc.

V AR Lenoble je už po generácie zaužívané oranie pôdy pluhom, aby vinič dostal maximálne množstvo živín priamo z pôdy. Vo viniciach sa zámerne nechávajú trávnaté porasty za účelom redukovať úrodu, ktorá je v AR Lenoble každoročne podstatne nižšia, ako je priemer u ostatných výrobcov v Champagne. Dátum zahájenia zberu sa určuje veľmi svedomite pre každú parcelu, aby mali hrozná ideálnu zrelosť.

AR Lenoble je jedným z dvoch výrobcov v Champagne, ktorým bol udelený certifikát “Haute Valeur Environnementale” (doslovne: Vysoká hodnota pre životné prostredie) a to za vyše 20 rokov výroby s ohľadom na životné prostredie. V praxi to znamená nulové použitie chemických hnojív, prakticky nulové použitie prostriedkov proti burine, radikálne obmedzenie prostriedkov proti tvorbe plesní vo vinohradoch a mimoriadna pozornosť venovaná udržiavaniu biodiverzity a zlepšovaniu podmienok pre rast viniča vysádzaním živých plotov, ovocných sadov, stromov, budovaním nízkych múrikov a násypov.

Samotný proces výroby vína sa v AR Lenoble vždy prispôsobuje úrode a danej parcele, inými slovami, vína sú „vyrábané na mieru“ a to v každom zmysle slova. Alkoholová fermentácia prebieha v malých 225 litrových burgundských sudoch, vo veľkých 5 000 litrových sudoch, nerezových tankoch a/alebo smaltových tankoch. Spôsob fermentácie je zvolený v závislosti od typu parcely. To, či sa kyselina jablčná odbúra pomocou malolaktickej fermentácie, ktorá sa zmäkčí na kyselinu mliečnu, samozrejme opäť závisí od parcely a ročníka. Nikdy sa to však nerobí pri vínach fermentovaných alebo dozrievajúcich v drevených sudoch. Degustácia a vyhodnocovanie jednotlivých parciel začína v decembri a trvá šesť mesiacov. Keď je rozhodnuté o percentuálnom obsahu jednotlivých vín, stáčajú sa do fliaš, v ktorých začína sekundárne alkoholové kvasenie. Dozrievajú v historických pivniciach z 18. storočia, priamo pod vinárstvom. Ustálená teplota 11 stupňov a 85% vlhkosť im zaručujú tie najlepšie možné podmienky. Žiadne víno z produkcie AR Lenoble nezreje kratšie ako 3 roky.

Záverečným krokom výroby je doplnenie úbytku vína vo fľaši pri odstreľovaní kalov pridaním takzvaného expedičného likéru “liquer de dosage”, ktorý je zmesou staršieho vína s prídavkom cukru. AR Lenoble je dlhoročným zástancom znižovania obsahu dozáže a neuznáva marketingové triky zakladajúce si na nízkom obsahu cukru (dosage) vo víne. Každé víno si totiž vyžaduje individuálny prístup pre jeho dokonalú vyváženosť. V AR Lenoble je pridávanie adekvátneho množstva dozáže predmetom dlhodobého skúmania a do väčšiny vín sa nepridáva viac ako 6g/l.

AR Lenoble Brut Nature Dosage Zéro, t.j. s nulovým obsahom pridaného cukru, bolo po prvýkrát uvedené na trh pred viac ako 15 rokmi a je považované za jedno z prvých vín na svete vyrobených touto metódou.

Malé rodinné vinárstvo AR Lenoble si hrdo stojí za svojimi vínami a neustále sa snaží experimentovať a vylepšovať výrobné postupy. Vzniká tak výnimočné víno hodné svojho pôvodu. AR Lenoble často poukazuje  na niektoré praktiky výrobcov Champagne, ktorými sa snažia umelo zvyšovať zisk na úkor kvality. Základom dobrého vína má byť totiž rešpektovanie prírody, poctivosť a odbornosť. Jedine vtedy bude výsledkom spokojný zákazník, ktorému sa dostane do rúk prvotriedne Champagne za prijateľnú cenu.