Vína top kvality z rodinného vinárstva Högl sú výsledkom neúnavnej práce,
odhodlania a súdržnosti troch generácií.

Rodinné vinárstvo dnes vedie Josef Högl so synom Georgom, no aktívne sa do jeho chodu zapájajú aj starí rodičia, ktorí stáli pri jeho zrode ešte v časoch, kedy rodina vlastnila len strmé svahy za Bruckom, tri kravy a štyri prasiatka. Za posledných 50 rokov sa ich pozemky rozrástli z 1,5 hektára na 7 hektárov, kde rastie asi 25 000 krov viniča. S pribúdajúcimi vinohradmi sa postupne obmieňali vysádzané odrody i výrobné postupy. Červené a ružové vína sú už minulosťou, pričom Riesling a Veltlín v súčasnosti dominujú výrobe. Filozofiou rodiny Högl je udržať kvalitu a primeranú syntézu inovácie a tradície.

Josef Högl získal cenné poznatky o výrobe vína na kurze vo Weinbauschule Krems a vo vinárstve Prager, kde pracoval. Z prvej výplaty si kúpil 1 000 litrovú nerezovú nádrž, v ktorej dodnes fermentuje vína. U Pragera strávil 10 rokov, zásadných pre jeho budúce smerovanie. Ďalších 5 rokov pracoval u F.X. Pichlera, rovnako inšpiratívneho a skvelého učiteľa, skutočného majstra vinárskeho remesla.

V roku 1995 sa Josef Högl mohol konečne upriamiť na pestovanie vlastného viniča. Medzi prvé úspechy patrili vína vyrobené z hrozien zozbieraných na terasách Bruck a Schön.
Kľúčové pojmy vinárstva Högl sú autentickosť, trvalá udržateľnosť, charakter, ale tiež otvorenosť a schopnosť učiť sa. Hrozná, zem, horniny, lokalita a celkový charakter pôdy by sa mali, podľa slov Josef Högla, odrážať vo výslednom produkte. Musíte však rešpektovať jedinečné podmienky tejto oblasti a šetrne sa správať k prírode, aby vás odmenila zdravými plodmi a úrodnou pôdou.

Vinárstvo Högl má zavedené svoje vlastné výrobné postupy, ktoré zahŕňajú krátku maceráciu, vyššiu teplotu fermentácie a kontakt s kvasnicami. Vína sú uskladnené v nerezových nádržiach. Drevené sudy by narušili jemnú štruktúru Rieslingu a Veltlínu. Všetky vinohrady rodiny Högl sa nachádzajú v strmých terasách, čím sa pestovanie viniča stáva síce zložitejším, no vína získavajú unikátnu štruktúru a mineralitu. Terasy sú zárukou, že korene viniča zostanú hlboko v zemi až do veľmi vysokého veku. Sústavná renovácia kamenných múrikov spevňujúcich terasy je dôležitou súčasťou výroby autentického vína vo Wachau. Nielenže tu pestujete vinič, ale utvárate aj charakter okolitého prostredia.